DIGITAL BILL BOARD

DIGITAL BILL BOARD

Muujiye ugu kaaliya Digital Bill Board aad ka helaysa xarumaha muhiimka ah ee Magaaloyinka waaawayn ee Somaliland iyo Somalia-ba.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *